My dotfiles for my Linux rice managed with stow and make
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Micah Halter 58d673dc32 Reorganized to meet XDG user directory standards 2 tygodni temu
..
.config/readline Reorganized to meet XDG user directory standards 2 tygodni temu