My dotfiles for my Linux rice managed with stow and make
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Micah Halter ad1a160649
Added python black formatter default
4 tygodni temu
..
autoload added insert feature to unicode and latex insert scripts and moved ranger previews to ueberzug 4 miesięcy temu
colors Renamed colorscheme to micah 1 rok temu
spell Moved from pywal to wpgtk 1 rok temu
coc-settings.json Added python black formatter default 4 tygodni temu
init.vim Migrated to COC vim language server client 4 tygodni temu