My dotfiles for my Linux rice managed with stow and make
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

25 wiersze
457B

 1. # default settings
 2. defaults
 3. protocol smtp
 4. auth on
 5. tls on
 6. tls_starttls on
 7. tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
 8. logfile ~/.logs/msmtp.log
 9. # personal gmail
 10. account gmail
 11. from micah@mehalter.com
 12. user mhalter3378@gmail.com
 13. passwordeval "pass offlineimap/gmail"
 14. host smtp.gmail.com
 15. port 587
 16. # gatech outlook
 17. account gatech
 18. from mehalter@gatech.edu
 19. user mhalter3@gatech.edu
 20. passwordeval "pass offlineimap/gatech"
 21. host outlook.office365.com
 22. port 587