This is a collection of LaTeX, pandoc markdown, and rmarkdown templates for the Georgia Tech Research Institute.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Micah Halter 3e4c256791 Updated poster template 2 dni temu
conference-poster Updated poster template 2 dni temu
letterhead Added conference poster template 3 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 5 miesięcy temu
README.md Added conference poster template 3 miesięcy temu

README.md

GTRI Templates

This is a collection of useful GTRI LaTeX, pandoc, and rmarkdown templates.