This is a collection of LaTeX, pandoc markdown, and rmarkdown templates for the Georgia Tech Research Institute.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Micah Halter ce2bcca7c4
Fixed inline coding size and moved monospace font to JuliaMono
1 miesiąc temu
conference-poster Updated poster template 7 miesięcy temu
letterhead Added conference poster template 10 miesięcy temu
remark-presentation Fixed inline coding size and moved monospace font to JuliaMono 1 miesiąc temu
remarkjl-presentation Fixed inline coding size and moved monospace font to JuliaMono 1 miesiąc temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Added conference poster template 10 miesięcy temu

README.md

GTRI Templates

This is a collection of useful GTRI LaTeX, pandoc, and rmarkdown templates.